Poziv štamparijama za dostavljanje ponude

Sarajevo, 01. februar  2018.  

 

Sadržaj:

 

 1. Cilj i okvir Poziva
 2. Proces odabira
 3. Kriteriji odabira
 4. Struktura ponude

 

 

Prilog 1

Izjava o prihvatanju uslova za učešće

 

 

 1. CILJ I OKVIR POZIVA  

 

Ovim pozivom Vakufska banka d.d. Sarajevo želi odabrati štampariju za saradnju na područjima:

 

 • Produkcija svih štampanih materijala

 

u periodu 01.03.2018. – 01.03.2019. godine.

 

 

 

 1. PROCES ODABIRA  

 

      2.1.  Prihvatanje uslova

 

U prilogu poziva dostavlja se Izjava o prihvatanju uslova učešća (Prilog 1), koju svojim potpisom ovjerava ovlaštena osoba štamparije.

 

Ovjerena Izjava dostavlja se uz samu Ponudu, bez posebnog prethodnog slanja iste.

 

 

       2.2. Konsultacije i dostava ponuda

 

Štamparije mogu postavljati pitanja putem e-maila u vezi sa Pozivom do 05.02.2018. godine, odgovori će se dostaviti putem e-maila najkasnije u roku od dva radna dana.

 

Kontakt u Vakufskoj banci za sva pitanja u vezi sa Pozivom: 

 

Funkcija za marketing i tržišno komuniciranje

Tel.: 033 280 116

E-mail: marketing@vakuba.ba

 

Štamparije se mole da pripreme ponudu sa svim elementima definisanim u poglavlju 4.

Rok za predaju ponuda je 09.02.2018. godine.

 

Ponudu je potrebno poslati s punim nazivom ponuđača u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Ne otvaraj – Ponuda štamparija na Poziv“ na adresu:

Vakufska banka 

Funkcija za marketing i tržišno komuniciranje

Maršala Tita 13

71000 Sarajevo

 

Banka će po potrebi tražiti dodatna pojašnjenja, u vezi sa dostavljenim ponudama prije donošenja odluke o preliminarnoj selekciji.

 

 

  2.3. Objava rezultata

 

Odluka o odabiru dobavljača za poslove štampe će se poslati pismenim putem do 23.02.2018. godine.

 

Banka zadržava pravo zaključivanja Poziva bez odabira dobavljača, kao i pravo otkazivanja Poziva, o čemu će pozvane štamparije biti pismeno obaviještene u roku od pet radnih dana od dana otkazivanja. Banka nije obavezna da izabere samo jednog dobavljača, odnosno zadržava pravo izbora više dobavljača u skladu sa najboljim ponuđenim uslovima cijene i kvaliteta za određene proizvode, pored toga Banka nije obavezna da naruči niti jedan od navedenih tiraža, nego radi narudžbe u skladu sa trenutnim potrebama.

 

 

 

 

 

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Procjenu ponuda će vršiti Komisija Vakufske banke d.d. Sarajevo prema sljedećim glavnim kriterijima:

 

 1. Pojedinačne cijene štampe i distribucije
 2. Kvalitet štampe prema relevantnom uzorku
 3. Brzina rokova isporuke
 4. Obim korištenja finansijskih usluga Banke  

 

 

 1. STRUKTURA I FORMAT PONUDE

 

Molimo štamparije da svaka stavka bude jasno identificirana korištenjem istih naslova kao u ovom dokumentu.

 

I OPĆI ELEMENTI

 

a) PODACI O FIRMI

 • Naziv, menadžement/vlasnička struktura, puna adresa, broj žiro računa, poslovna banka
 • Kontakt osoba zadužena za pripremu i dostavu ponude
 • Historijat ukratko – osnivanje, promjene vlasničke strukture, razvoj itd.

 

b) REFERENTNA LISTA

 

c) PRIJEDLOG UGOVORA

 

U slučaju odabira, štamparija i Vakufska banka bi saradnju formalizovale zaključenjem Ugovora o poslovnoj saradnji za 2018. godinu sa mogućnosti produžetka na 2019. godinu.

Štamparija je obavezna ponuditi prijedlog ugovora sa jasno definisanim količinskim ili drugim rabatima, a u slučaju zaključenja, Banka zadržava pravo modifikacije koje smatra potrebnim uz usaglašavanje istih sa ponuđačem.

 

d) UZORCI

 

Potrebno je dostaviti uzorke već rađenih materijala za neku od kompanija iz referentne liste sa sljedećim specifikacijama:

 

 1. Offset štampa, rađena u velikim tiražima:
 2. letak 4/4, 1x falc
 3. brošura sa klamerom
 4. blok sa spiralom
 5. kesa sa ručkom

 

 1. Digitalna štampa – čestitka, plaketa ili sl.

 

 1. Štampa na kaširanim ili drugim materijalima – kutije, stenderi izrađeni sa individualnim štancama i sl.

 

 

e) PONUDA USLUGE ŠTAMPE I DISTRIBUCIJE

 

Vakufska banka proces štampanja promotivnih materijala provodi u sljedećim koracima:

- dostavljanje pripreme za štampu putem e-mail-a,

- odobravanje prvog primjerka koji u Banku isporučuje štamparija prije produkcije,

- dostavljanje tiraža po poslovnim jedinicama Banke,

- štamparija pakuje materijale po dostavljenim tiražima,

- štamparija distribuira u poslovnice Banke.

 

Shodno ovom procesu molimo štamparije da daju ponudu pojedinačnih cijena, uz navođenje eventualnih količinskih rabata ili gratis usluga, kao i usluga distribucije materijala u poslovnice, a gdje se nalaze možete vidjeti na linku: http://vakuba.ba/18/poslovna-mreza.

 

Za izradu ponude cijena usluga potrebno je koristiti tabelu u nastavku, te u istu unijeti cijene i rokove isporuke.  Svaki od navedenih materijala i tiraža, štamparija mora biti u mogućnosti isporučiti vlastitim kapacitetima, bez angažmana poddobavljača, osim u slučaju štampe na kaširanim materijalima.

 

 

Materijal

Količina 1

Količina 2

Količina 3

1

Letak 21x20, 150 gr. mat garda ili glos 1xfalc, 4/4

3000

5000

10000

2

Letak 21x10, 150 gr. mat garda ili glos, 4/4

3000

5000

10000

3

Letak 20x20, 150 gr. mat garda ili glos, 1xfalc, 4/4

3000

5000

10000

4

Ponuda u A4 formatu 4/4

200

300

500

5

Ponuda,  A4 format 4/4 falcano

200

300

500

6

Plakat B1 4/0

100

300

500

7

Plakat B2 4/0

50

100

200

8

Brošura A5, 150 gr. mat garda ili glos, 16 str, klamer,4/4

1000

2000

3000

9

Brošura A5, 150 gr. mat garda ili glos, 8 str, klamer, 4/4

1000

2000

4000

10

Brošura 21x10, 150 gr. mat garda ili glos, 12str., klamer 4/4

1000

2000

5000

11

Kesa B4 4/0 200 gr, mat ili glos plastifikacija

500

1000

2000

12

Knjiga "Godišnji izvještaj" A4, 85 listova 150 gr.matt garda, korica 350 gr., 4/4, dorada UV folija, lijepljenje i šivanje

200

x

x

13

Kutija za poklone, 15x15x10

100

200

500

14

Fascikla A4, 250 gr.; 4/0; plastifikacija matt ili glos

200

300

500

 

 

4.1. Format ponude

 

 

Dokumentaciju ponude treba dostaviti na bosanskom jeziku, četiri primjerka u štampanoj te jedan u elektronskoj formi.

 

Štamparije su pozvane da na temelju uslova ovog Poziva dostave najbolju ponudu za poslovnu saradnju sa Vakufskom bankom. Ponude koje nisu usklađene sa uslovima navedenim u ovom Pozivu, neće biti predmet razmatranja o čemu će Banka izvijestiti štamparije pismenim putem u roku od tri radna dana po prijemu ponude.

 

Za dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju.

 

 

 

S poštovanjem,

Vakufska banka