Javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za najam ATM opreme i prodaju postojeće ATM opreme banke

 

 • Javni poziv -                                                                           06.02.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA

NAJAM ATM OPREME I PRODAJU POSTOJEĆE ATM OPREME BANKE 

 

Ovim pozivom Vakufska Banka d.d. Sarajevo želi  izvršiti odabrati najpovoljnijeg ponuđača za:

 

 • najam nove ATM opreme:
 • Najam bankomata (HW);
 • Najam SW;
 • HW i SW održavanje ATM-ova;
 • Antiskiming;
 • Call centar 24/7;
 • Help Desk;
 • Monitoring rada i ispravnosti bankomata 24/7/365;
 • SLA;
 • Preventivno održavanje;
 • Interventno održavanje i zamjena rezervnih dijelova;
 • Skladištenje i osiguranje ATM-ova do njihove ugradnje na krajnju lokaciju;
 • Izvještavanje.
 • prodaju postojeće ATM opreme Banke.

 

Kao preduslov za preuzimanje tenderske dokumentacije u cilju podnošenja ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači dostave sljedeće:

 1. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumenetacije sa nazivom i tačnom adresom registrovanog sjedišta ponuđača u Bosni i Hecegovini, broj tel/fax, e-mail, odgovorno lice i kontakt osobu, osnovne informacije o ponuđaču.
 2. Kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra, identifikacionog i PDV broja ponuđača.
 3. Potpisanu i ovjerenu Izjavu o povjerljivosti i prihvatanju uslova učešća u pozivnoj proceduri (koja je sastavni dio ovog Javnog poziva).

 

Gore navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Banke, ul. Maršala Tita br. 13, sa naznakom „Zahtjev za dostavu tenderske dokumnetacije – Povjerljivo“, Služba logistike i nabavke, N/R Direktor Službe logistike i nabavke, najkasnije do četvrtka 08.02.2018.godine, do 15 sati.

U slučaju sticanja preduslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda, potencijalni ponuđači će u roku od 24h zaprimiti tendersku dokumentaciju na email koji je dostavljen u Zahtjevu.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

 

Vakufska banka d.d. Sarajevo

 

Prilog 

Izjava o prihvatanju uslova za učešće