Poziv za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku kancelarijskog materijala i štampanih obrazaca

                                                                       POZIV

 

 

Za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku kancelarijskog  materijala i štampanih obrazaca

 

 

I- PREDMET POZIVA

 

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku proizvoda po slijedećoj specifikaciji:

 

  • kancelarijski materijal
  • štampani obrasci

 

 Potrebni artikli su navedeni u članu VI ovog poziva. Isporuke se vrše na kvartalnom nivou.

 

Uzorke  štampanih obrazaca ponuđači mogu preuzeti uz prethodan zahtjev koji je potrebno dostaviti na mail: logistika@vakuba.ba .

 

 

II- PRAVO SUDJELOVANJA

 

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica:

  • koja su registrirana za obavljanje navedene djelatnosti
  • koja dostave ponudu sačinjenu prema navedenoj specifikaciji, uredno ovjerenu i  zapakovanu.

 

 

III- SADRŽAJ PONUDE

 

  • Opšti dio ponude sadrži opšte podatke o firmi  ponuđaču, referentnu listu, kopiju PDV broja i sudsku  registraciju
  • Dostaviti izjavu ponuđača da je upoznat da će ponuda biti odbijena u slučaju nekompletnosti ili netačnih podataka navedenih u njoj
  • Dostaviti izjavu iz člana VII
  • Navesti jedinične cijene traženih artikala sa uključenim PDV-om u tabeli VI sa uračunatim prevozom do lokacija za isporuke navedenih u tabeli V - na kvartalnom nivou
  • Navesti valutu plaćanja za isporučenu robu

 

IV- KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

 

Vakufska banka dd  će procijeniti i uporediti samo ponude onih ponuđača koji zadovoljavaju kriterije iz člana II i III.

 

V - LOKACIJE ZA ISPORUKU MATERIJALA

 

 

 

RBR

LOKACIJA

ADRESA

1

 SARAJEVO

MARŠALA TITA 13

2

SARAJEVO

FERHADIJA 4

3

SARAJEVO

ZMAJA OD BOSNE 48

4

ILIDŽA

DR.MUSTAFE PINTOLA 25

5

ILIJAŠ

126.BRIGADE BB

6

 BREZA

BOSANSKA BB

7

 VISOKO

M.SKOPLJAKA 87

8

MOSTAR

MUSALA 4

9

 JABLANICA

BRANILACA GRADA 43a

10

 KONJIC

ŠEHIDSKA 2

11

 TEŠANJ

OSMANA POBRIĆA BB

12

TUZLA

TURALIBEGOVA 25a

13

GRAČANICA

ALIJE IZETBEGOVIĆA 30

14

SREBRENIK

M.TITA 49

15

ZENICA

M.TITA 28

16

 TRAVNIK

ČABRUŠA 7

17

 BUGOJNO

VRBAS NASELJE BB

18

 JAJCE

H.V.HRVATINIĆA BB

19

BIHAĆ

TRG MARŠALA TITA BB

 

 

VI - SPISAK MATERIJALA :

 

RB

ARTIKAL

JM

GODIŠNJA POTROŠNJA

CIJENA SA PDV-OM

1

Boja za pečat Plava

kom

90

 

2

Brisač za tablu piši-briši magnetnI

kom

10

 

3

Bušilica za papir metalna  25 listova

kom

10

 

4

CD-R ReSa/Profmedia 700MB,80min u papirnom etuiu

kom

80

 

5

Datumar sa patronom

kom

12

 

6

Deklamerica mala

kom

32

 

7

Djelovodni protokol 200 lista

kom

11

 

8

Dostavna knjiga za mjesto

kom

3

 

9

DVD-R 4,7GB,120min Slim case

kom

50

 

10

Fascikla kartonska bijela

kom

727

 

11

Fascikla PVC sa metalnim mehanizmom

kom

85

 

12

Fascikla PVC U 40my

kom

28,300

 

13

Fascikla PVC U debela

kom

24,000

 

14

Fascikla sa gumicom

kom

113

 

15

Flomaster permanent  superfine 0,3-0,6mm

kom

10

 

16

Flomaster piši-briši 4mm 4/1

pak

21

 

17

Flomaster signir  2-5mm žuti

kom

159

 

18

Folija za plastificiranje 65*95 125my 1/100 za akreditacije

pak

17

 

19

Fotokopirni papir A3

ris

4

 

20

Fotokopirni papir A4

ris

5,000

 

21

Gumica kvadratna bijela 30*20*7mm

kom

20

 

22

Heftarica  metalna kliješta

kom

33

 

23

Hemijska olovka

kom

1,100

 

24

Hemijska olovka sa stalkom - bijela

kom

400

 

25

Indigo mašinski pakovanje:100kom

pak

2

 

26

Jastuče za pečat plavo

kom

16

 

27

Kalkulator kancelarijski stoni 12 cifara baterijski

kom

19

 

28

Karton deponovanih potpisa Vakufska banka

kom

980

 

31

Knjiga ulaznih faktura

kom

7

 

32

Korektor lak  20ml

kom

150

 

33

Korekturna traka 4mmx9m

kom

100

 

34

Koverta 12*18 B6 strip Bijela 80gr.

kom

4,070

 

35

Koverta 12*18 B6-5 plava strip

kom

390

 

36

Koverta 19*26 / 17,6x25 strip bijela  B5 (vrećica)

kom

50

 

37

Koverta 30*40 strip bijela A3 (vrećica)

kom

670

 

38

Kutija za olovke mreža/žica crna

kom

20

 

39

Kutija za spajalice EAGLE

kom

20

 

40

Mine za tehničku olovku 0,5

kom

10

 

41

Ladice za spise PVC

kom

30

 

42

Post-it note blok 7,6cm*7,6cm žuti

pak

849

 

43

Post-it strijelica 15*50mm 25 lis*5 boja

kom

117

 

44

Registrator A4 široki

kom

2,157

 

45

Registrator A4 uski

kom

144

 

46

Registrator A5/80 široki

kom

145

 

47

Ribon Epson PLQ-20/22 KOMP

kom

80

 

48

Selotejp 15mm*10m

kom

193

 

49

Spajalice br.2  1/100

pak

44

 

50

Spajalice br.3 1/100 30mm

pak

343

 

51

Spužva nakvasna

kom

10

 

52

Stalak za selotejp 15 mm

kom

7

 

53

Špaga u kolutu debela velika 2,3/4 500gr.

pak

4

 

54

Tehnička olovka 0.5

kom

48

 

55

USB Stck 8 GB

kom

50

 

56

Teka A-4 TP Dikto 100L

kom

25

 

ŠTAMPANI MATERIJAL / OBRASCI

 

57

Karton VB5 za amanetnu pošiljku

kom

1,652

 

58

Knjiga prijemna za poštu P-3V

kom

30

 

59

Koverta sa štampom A4 (1000 kom) - Vakufska banka

kom

6,690

 

60

Koverta sa štampom A5 - Vakufska banka

kom

10,050

 

61

Koverta sa štampom amerikan - Vakufska banka

kom

6,350

 

62

Koverta sa štampom amerikan lijevi prozor - Vakufska banka

kom

25,090

 

63

Naljepnice za registratore - Vakufska banka

kom

2,000

 

64

Nalog VB1 za uplatu Vakufska banka

kom

1,600

 

65

Nalog VB2 za isplatu Vakufska banka

kom

4,000

 

66

Nalog VB3 za konverziju valuta Vakufska banka

kom

1,187

 

67

Nalog za dnevni obračun blagajne Vakufska banka

kom

121

 

68

Nalog za dnevni obračun trezora Vakufska banka VB 004

kom

20

 

69

Nalog za gotovinsku isplatu Vakufska banka

kom

320

 

70

Nalog za gotovinsku uplatu Vakufska banka

kom

1,713

 

71

Nalog za interni prenos Vakufska banka

kom

20

 

72

Nalog za javne prihode numerisan 200 lista u bloku- VB

kom

3,942

 

73

Nalog za prenos Vakufska banka

kom

348

 

74

Nalog za putničko vozilo PN-4

kom

25

 

75

Nalog za službeno putovanje

kom

300

 

76

Pasica bez numeracije (bjanko) 95 x 45 mm

kom

1,000

 

77

Pasica za apoen 10 KM   78 x 45 mm   Vakufska banka

kom

8,000

 

78

Pasica za apoen 100 KM  85 x 45 mm  Vakufska banka

kom

4,000

 

79

Pasica za apoen 20 KM   80 x 45 mm   Vakufska banka

kom

12,000

 

80

Pasica za apoen 200 KM  90 x 45 mm  Vakufska banka

kom

1,000

 

81

Pasica za apoen 50 KM   83 x 45 mm   Vakufska banka

kom

12,000

 

82

Vrećice za kovanice Vakufska banka

kom

23,860

 

 

 

VII

 

IZJAVA PONUĐAČA

 

 

Poštovani,

 

Kao odgovor na Vaš zahtjev za učešće na Pozivu za  isporuku kancelarijskog i  štampanog materijala potvrđujemo da imamo namjeru da se prijavimo na objavljeni poziv.

 

Ovim izjavljujemo sledeće:

 

1. Ova prijava se odnosi samo na ovaj poziv. Potvrđujemo da ne učestvujemo u nekoj drugoj prijavi za isti objavljeni poziv, bez obzira na oblik prijave (kao partner – uključujući vodećeg partnera – u konzorcijumu ili kao pojedinačni kandidat);

 

2. Prijava sadrži samo podatke koji se tiču resursa i iskustva našeg pravnog lica; nismo ni u jednom od slučajeva koji nas isključuju iz učešća u tenderu, i to:

 

a. bankrotstvo, stečaj ili obustava rada;

b. predmet sudskog spora; nemamo dogovor i nismo u sličnim aranžmanima sa povjeriocima i nismo predmet takve procedure;

c. nije nam zabranjeno da učestvujemo u procesu nabavke u Bosni i Hercegovini na osnovu  prethodnih kršenja propisa usljed prevara ili korupcije.

 

3. Odmah ćemo obavijestiti Banku o bilo kojoj promjeni u vezi sa gore navedenim okolnostima u bilo kom periodu realizacije ugovora;

 

4. U slučaju da dobijemo ugovor, u potpunosti priznajemo i prihvatamo da Banka ima pravo da raskine ugovor i da od nas povrati iznos bilo kog gubitka koji je proistekao iz tog raskida ako nudimo, ili pristajemo da nudimo bilo kakav poklon bilo kom licu na ime nagovaranja ili nagrade u ime nečega što je učinjeno ili nije učinjeno, tj. što se čini ili ne čini, a u vezi sa dobijanjem ugovora ili izvršenjem ugovora ili bilo kog drugog ugovora sa Bankom, ili na ime naklonosti/usluge ili nepružanja usluge bilo

kom licu koje je povezano sa ugovorom, ili ako gore navedeno učini bilo koje lice zaposleno kod nas ili koje istupa u naše ime (sa ili bez znanja ugovarača);

 

5. potvrđujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci dati u

aplikaciji istiniti i tačni.

                                                                        

                                                                                                                _______________________________

Potpis ovlašćenog lica

                                

                                                                                                                 _______________________________

Ime i prezime, pozicija ovlašćenog  lica

                                                                               M.P.

 

 

 

VIII- PODNOŠENJE PONUDE:

 

Zatvorenu kovertu sa ponudom dostaviti na adresu:

 

 Vakufska banka d.d.

 Maršala Tita 13

 Sarajevo

 

sa naznakom “Prijava na Poziv za nabavku kancelarijskog materijala“- ne otvarati“.

 

Rok za dostavu ponuda je 17.08.2018. godine do 16 sati.

 

Komisija za odabir najpovoljnijeg dobavljača se formira na dan nakon zadnjeg dana datog za dostavu ponuda.

 

Banka zadržava pravo da prihvati dostavljenu ponudu u cijelosti ili samo jedan njen dio.

 

                                                                                                                       VAKUFSKA BANKA DD